Meny

Församlingsexpedition och kansliet

Kanslichef

Carina Håkansson

Svenska kyrkan Alingsås

Kanslichef

Församlingsexpedition

Cecilia Ingeborn

Svenska kyrkan Alingsås

Assistent - församlingsexpedition, Församlingsexpedition, Församlingsexpedition och kansli, Kansli

Gunilla Rajala

Svenska kyrkan Alingsås

Administration, Församlingsexpedition

Ekonomi och löner

Ulrica  Larsson

Ulrica Larsson

Svenska kyrkan Alingsås

Ekonomiassistent

Helene Svedberg

Svenska kyrkan Alingsås

Kamrer/ekonom

Anna Lilja

Anna Lilja

Svenska kyrkan Alingsås

Administrativ assistent

Malin Nygren

Svenska kyrkan Alingsås

Kyrkoherdesekreterare, Administrativ assistent, Inköpare