Gudstjjänst
Foto: Eva Axbarr /Ikon

Helgens tematexter

En del gudstjänster är mer traditionella och andra söker nya former. De olika kyrkorna och distrikten har satt sin prägel på gudstjänstlivet, vilket ger en stor mångfald och goda möjligheter för var och en att hitta sitt gudstjänstsammanhang.

I några av kyrkorna erbjuds gudstjänst på förmiddagstid, medan andra inbjuder till gudstjänst på kvällstid. Ofta serveras kyrkkaffe i samband med gudstjänsten.

Gudstjänster där särskilt utrymme ges åt barnen äger rum någon gång i månaden i varje distrikt. Dessa gudstjänster kallas tex "Gudstjänst med stora och små" eller helt enkelt "Familjegudstjänst". I Noltorpskyrkan har man även Söndagsskola. 

Välkommen! 

En kvinna sitter i soffan med en läsplatta i knät. På bordet framför henne står en staty av en ängel och ett tänt ljus.

Andakter

Här finner du kortare andakter på cirka 20 minuter.