Mixen/Noltorp Soul Children

Mixen är en sång-, drama- och dansgrupp för åk F-8.

Mixen/Noltorp Soul Children är en kör för dig som gillar sång, dans och drama! Med hjälp av de olika uttryckssätten skapar vi en utvecklande, god, glad och trygg atmosfär i gruppen och vi får hjälp att på olika sätt förstå och förmedla budskapet om Guds stora omsorg och kärlek.

Vi är i åldrarna 6-14 år och träffas samtidigt, men övar oftast uppdelade i olika åldersgrupper med olika utmaningar.

Det vi lärt oss visar och använder vi framför allt i gudstjänster, men även vid andra samlingar både i och utanför kyrkan. Varje termin har vi också ett lägerdygn tillsammans med lite extra tid att lära känna varandra bättre, i både lek och allvar.

Noltorp Soul Children kallas den äldre delen av Mixen, från 10 år och uppåt. Vi är en del av ett stort fartfyllt nätverk med många sjungande och dansande ungdomar främst från Sverige och Norge. Några gånger per år träffas vi, i mindre eller större ”gatherings”, där vi sjunger och dansar låtar från vår gemensamma Soulchildren-repertoar. Läs mer på soulchildren.se eller lyssna på https://open.spotify.com/track/1iVkB7TvCxD368ULcp83K4?si=brNppLAfRwSigXZXuCXLhQ

Välkommen med!

Mixen/Noltorp Soul children

Åk F-8

Tisdagar 16.45-18.15 startar 30/8 vecka 35

Noltorpskyrkan