Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Alingsås Besöksadress: Brunnshusallén 3, 44134 Alingsås Postadress: BOX 325, 44127 ALINGSÅS Telefon:+46(322)669100 E-post till Svenska kyrkan Alingsås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan

Patienter, anhöriga och personal på svenska sjukhus har alla sjukhuskyrkans stöd.

Tystandsplikt och inga journaler
Med tillgång till andaktsrum och personal kan du som drabbats av sorg eller behöver hjälp vända dig till kyrkan direkt på sjukhuset. Präster, diakoner och andra som jobbar här har tystnadsplikt och för inga journaler.

Du behöver inte vara kristen för att besöka sjukhuskyrkan. Vänd dig hit om du vill dela glädje, sorg eller hopp med någon. Vi finns till för enskilda samtal och själavård, gudstjänster, andakter och bön, i tystnad och stillhet eller tillsammans med andra.

Människan i centrum för samtalet
Samtalen har alltid sin utgångspunkt i vad du personligen tycker är viktigt. Det kan handla om både kropp och själ – sjukhuskyrkan har en helhetssyn på människan. Om någon på grund av sjukdom inte kan komma till andaktsrummet kan en präst besöka den sjuke. Sjukhuskyrkan har människan i centrum, inte diagnosen. Här kan du tala med någon utomstående om allt från sjukdom till religion och etik.

Vi som arbetar
Det här är vi som arbetar i Sjukhuskyrkan i Alingsås. Vi finns på avdelningarna varje vecka men nås enklast genom telefon. Hör gärna av dig!

Kontakt med sjukhuskyrkan

Sofia Eriksson (Palliativa avd, palliativa teamet):
0322-669 109
Agneta Lennartsdotter (avd 8):
0322-669 143
Ylva Sunnanmyr (avd 7):
0322-669 134
Helena Ingeborn (avd 5):
0322-669 193
Sara Jakobsson (avd 9):
0322-669 121
Ingmarie Gill (avd 6):
0322-669 114

Expeditionen på Alingsås Lasarett, tel. 0322-226 141
Personalsökning övriga tider, tel. 0322-226 000