Studiebesök & skolavslutningar

Skolor är varmt välkomna till våra kyrkor för studiebesök och avslutningar.

Kontakta någon av nedanstående för mer information. 

Centrum