Stadskyrkogården
Foto: Peter Ebbesson

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av sju kyrkogårdar i Alingsås med omnejd och har lång erfarenhet och hög kompetens inom kyrkogårdsskötsel.

I flera hundra år har Svenska kyrkan i Alingsås funnits till för bygdens invånare i både glada och sorgliga stunder.

Genom att välja rätt växtmaterial arbetar vi aktivt för att erbjuda vackra, rofyllda och stämningsfulla begravningsplatser som på så sätt blir viktiga inslag i stadsbilden eller i byn.

Vi arbetar också med att bevara den ursprungliga miljön. Ett bevarande av de antikvariska värdena är av stor betydelse för bygdens historia och här spelar kyrkogårdarna en viktig roll.

En stötta i trä står bakom en gravsten.

Information gällande gravstenssäkerhet

Har du fått brev från oss eller har  frågor på gravstenssäkerhet? Ta gärna del av denna information.

Val av gravplats

På alla kyrkogårdar och begravningsplatser inom Svenska kyrkan i Alingsås finns både kist- och urngravar. Tillsammans med personalen på kyrkogårdsförvaltningen väljer ni ut en gravplats för den som avlidet.

Gravskötsel och prislista

Vill du ha hjälp att sköta graven? Visst vill man vårda minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till. Vi är ändå på plats och sköter kyrkogårdarnas allmänna ytor.

Begravning

Ett dödsfall är en händelse som förändrar tillvaron. Livet är inte längre detsamma. Det som ena dagen tycktes främmande och långt borta blir plötsligt påtagligt och nära. Vi måste ordna med en begravning. Hur gör vi?

Kyrkogårdar och begravningsplatser

Här kan du läsa mer om våra kyrkogårdar och begravningsplatser.

Informationsfolder om begravningsverksamheten

En skrift om gravskick, skötsel och begravningsavgift m.m

Hitta graven

Här kan du söka efter gravsatta på kyrkogårdarna i Alingsås