Stadskyrkogården
Foto: Peter Ebbesson

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av sju kyrkogårdar i Alingsås med omnejd och har lång erfarenhet och hög kompetens inom kyrkogårdsskötsel.

I flera hundra år har Svenska kyrkan i Alingsås funnits till för bygdens invånare i både glada och sorgliga stunder.

Genom att välja rätt växtmaterial arbetar vi aktivt för att erbjuda vackra, rofyllda och stämningsfulla begravningsplatser som på så sätt blir viktiga inslag i stadsbilden eller i byn.

Vi arbetar också med att bevara den ursprungliga miljön. Ett bevarande av de antikvariska värdena är av stor betydelse för bygdens historia och här spelar kyrkogårdarna en viktig roll.