Internationella gruppen

med fokus på internationella rättvisefrågor

Internationella gruppen

Internationella gruppen är pastoratsövergripande, och har en nyckelroll vid jul- och fastekampanjerna. I uppdraget ingår att vara ombud för Svenska kyrkans internationella arbete och SKUT.  Internationella gruppen möts i Christinae kyrka. Är du intresserad av att engagera dig i den internationella gruppen, kontakta kyrkoherde Katarina Egfors Härnring, 669 101