Foto: Svenska kyrkan / IKON

Val av gravplats

På alla kyrkogårdar och begravningsplatser inom Svenska kyrkan i Alingsås finns både kist- och urngravar. Tillsammans med personalen på kyrkogårdsförvaltningen väljer ni ut en gravplats för den som avlidit.

Stoftet efter en avliden kan antingen begravas i en kistgrav eller kremeras för att sedan begravas i en urngrav eller i minneslund. Cirka 70 procent av Sveriges befolkning kremeras. På alla kyrkogårdar och begravningsplatser inom Svenska kyrkan i Alingsås finns både kist- och urngravar.

Minneslund är en gemensam och anonym gravplats där askan grävs ner inom ett avgränsat område utan närvaro av anhöriga. I minneslunden finns ett gemensamt område där man kan sätta blommor och tända ljus. I Alingsås finns minneslund på Nolby begravningsplats och på Stadskyrkogården.

På Stadskyrkogården finns även Minnesgården, där man har en mindre gravsten och anhöriga är med vid urnsättning. Även i Minnesgården är smyckningsplatsen gemensam.