Dop

Dopgudstjänsten är ett tillfälle att tillsammans med släktingar och vänner välkomna en ny människa till livet.

Att ta emot ett barn är att ställas inför livets mysterium och skapelsens under. I dopet fogas barnet in i livets stora sammanhang. Det är början på en gemenskap med Gud som omfattar hela livet. Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan i Alingsås erbjuder dop enligt något av följande alternativ:

  • Dop i församlingens mitt – dopet ingår som en del i den vanliga gudstjänsten.
  • Dop i nära anslutning till en gudstjänst – oftast direkt efter söndagens förmiddagsgudstjänst.
  • Dop i dopgudstjänst – oftast på lördag eftermiddag.

Var kan dop äga rum?

Dop kan äga rum i alla kyrkor i Svenska kyrkan i Alingsås, vilket innefattar Alingsås, Hemsjö och Ödenäs församlingar. Valet av kyrka hänger bland annat samman med önskemål om dopdag, präst och dopgudstjänstens utformning. Upp till tre barn kan döpas vid samma gudstjänst. Det finns också möjlighet till dop vid särskilt avtalad tid och plats.

För att underlätta möjligheterna till gemenskap omkring det nydöpta barnet ställer församlingen så långt det är möjligt lokaler till förfogande för dopkaffe om så önskas.

För bokning av dop, bröllop eller begravning

Församlingsexpeditionen 
0322-66 91 00
alingsas.forsamlingsexpedition@svenskakyrkan.se

 

Doplördag i Christinae kyrka

Lördagen 24 september inbjuder Svenska kyrkan i Alingsås till doplördag i Christinae kyrka klockan 10.00- 15.00. Vi ordnar präst, musiker, lokal och fika. Barn, unga eller vuxna är lika välkomna att döpas. Allt är gratis.

Dopgudstjänstens sånger och psalmer

Här kan du lyssna på ett urval av sånger och psalmer som kan sjungas av alla eller en solist.

Frågor och svar om dopet

Här finner du svar på frågor kring själva dopgudstjänsten och dess moment.

Lyssna på sånger som passar vid dop

En lista med sånger som passar på dop och även i andra sammanhang. Listmakare är David Åberg, organist och lärare på Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

läs mer om dop