Skrivarverkstan för vana och ovana skribenter

Går du och bär på drömmar, idéer, tankar, åsikter och erfarenheter som du skulle vilja uttrycka i ord?

Kreativiteten tar sig olika uttryck. Ett av dessa är Skrivarverkstan i Christinae som en gång startades av Christina Lövestam, för att uppmuntra människor att formulera sina tankar i skrift.

Med skrivandets hjälp fördjupar vi i Skrivarverkstan den kreativa processen kring existentiella begrepp. I gruppen, som är en öppen grupp, delar vi tankar kring ord, inspirerar varandra, skriver var för sig och delar varandras texter. Många fina samtal kommer till stånd.

Skrivarverkstan rymmer både vana och ovana skrivare. Gruppen brukar träffas tre gånger per termin, i Övre rummet i Christinae kyrka, på lördagar kl 11.45-13.30. Datum anslås i appen Kyrkguiden och i kalendariet på hemsidan, och ibland i Svenska kyrkan Alingsås veckoannons i lokalpressen. Då och då bjuds det in till en halvdag med extra inspiration i form av en inbjuden föreläsare eller workshop.

Ansvarig för gruppen är Nina Jansson. Ingen anmälan behövs.

(Musikandakten startar kl 10.30 och därefter serveras kyrkkaffe ca kl 11. En bra start inför Skrivarverkstan, för den som önskar.)

Skrivarverkstan har en egen hemsida som är under uppbyggnad och utveckling. Den hittar du på adressen www.skrivarverkstanalingsas.se

En vanlig träff brukar gå till ungefär så här:

Välkomnande och kort presentation.

Dagens temaord – vi spånar tillsammans kring ordet och skapar en tankekarta med associationer.

Individuellt skrivande.

Återsamling med delande av texter. Den som vill läser upp sin text. Aktivt lyssnande och reflektioner från de som lyssnat.