Skrivarverkstad för vana och ovana skribenter

Går du och bär på drömmar, idéer, tankar, åsikter och erfarenheter som du skulle vilja uttrycka i ord?

Kreativiteten tar sig olika uttryck. Ett av dessa är Skrivarverkstaden i Christinae som en gång startades av Christina Lövestam, för att uppmuntra människor att formulera sina tankar i skrift.

Med skrivandets hjälp fördjupar vi i Skrivarverkstaden den kreativa processen kring existentiella begrepp. I gruppen, som är en öppen grupp, delar vi tankar kring ord, inspirerar varandra, skriver var för sig och delar varandras texter. Många fina samtal kommer till stånd.

Skrivarverkstaden rymmer både vana och ovana skrivare. Gruppen brukar träffas tre gånger per termin, i Övre rummet i Christinae kyrka, på lördagar kl 11.45-13.30. Datum anslås i Svenska kyrkan Alingsås veckoannons i lokalpressen, i appen Kyrkguiden och i kalendariet på hemsidan.

 Ansvarig för gruppen är Nina Jansson. Ingen anmälan behövs.

(Musikandakten startar kl 10.30 och därefter serveras kyrkkaffe ca kl 11. En bra start inför Skrivarverkstaden, för den som önskar.)

Kontaktperson:

Nina  Jansson

Nina Jansson

Svenska kyrkan Alingsås

Pedagogisk samordnare