Christinaekören

Christinaekören

Blandad kör med 40 medlemmar som har sin hemvist i Christinae kyrka.

Förutom att svara för den tränade delen av församlingens sång i gudstjänsterna så har Christinaekören en lång tradition av mer konsertinriktad verksamhet. Under årens lopp har klassiker som Johannespassionen, Messias och John Rutters Requiem framförts. Men också mycket nykomponerad musik.