Foto: Maja Kristin Nylander

Kör-lek i Stockslycke

Kör-leken är en förberedande kör för 4- och 5-åringar där vi sjunger, leker och med hjälp av rytmikmetoden lägger grund för sång och musicerande. På så sätt utvecklar vi inte bara sångglädjen, utan också motoriken och socialt samspel med andra barn.

Fokus ligger på att ha roligt och lära oss genom musik tillsammans med varandra.

Ett par gånger varje termin sjunger vi på gudstjänst med stora och små tillsammans med de lite större barnkörerna.

Kör-lek

4-5-åringar

Onsdagar 16.00-16.40

Stockslyckekyrkan