Foto: Peter Ebbesson

Ödenäs kyrka

Välkommen till Ödenäs församling! Här hittar du nyheter som rör verksamheten i församlingen.

bÖN OCH fÖRSAMLINGSKÅREN I öDENÄS

Bön i Ödenäs

Veckobön i Ödenäs.
Plats: Ödenäs församlingshem. Onsdagar 18.30

Församlingskåren i Ödenäs

Träffas i regel andra onsdagen i varje månad kl 18.30 
i Ödenäs församlingshem. 

KONTAKTPERSON
Anders Åström 
Församlingskåren Ödenäs
0705- 95 28 08