Foto: Svk

Församlingskåren

Vi tillhör Svenska kyrkans Lekmannaförbund och samlar kvinnor och män till gemenskap, engagemang och ansvarstagande i Svenska kyrkan.

Lokalavdelningarna strävar efter att fler skall vi delaktiga och engagerade i församlingsarbetet. Att fler skall kunna delta i förnyelse av gudstjänstlivet, göras medvetna om kallelsen att föra ut evangeliet i vardagslivet och påverka kyrkans framtidsfrågor.

Församlingskåren i Alingsås och Ödenäs välkomnar även nya medlemmar med glädje!

Församlingskårens träffar annonseras i Alingsås kuriren.   

 --------------------------------------------------------------------

Församlingskåren i Ödenäs
Träffas i regel andra onsdagen i varje månad kl 18.30 
i Ödenäs församlingshem. 

kontaktpersoner för församlingskåren

Anna Kesker 
Församlingskåren Alingsås
076-809 63 75

Anders Åström 
Församlingskåren Ödenäs
0705- 95 28 08