Meny

Ödenäs kyrkogård

Ödenäs kyrka är byggd år 1840 och omges av en mindre kyrkogård. Området omgärdas av en vacker stenmur och trädkrans. Här kan man också se den förr så vanliga företeelsen att varje gård hade sin egen grav där över tiden generationer gravsatts.