Foto: Peter Ebbesson

Ödenäs kyrkogård

Vid de båda entréerna reser sig stora hästkastanjer. Här kan man också se den förr så vanliga företeelsen att varje gård hade sin egen grav där över tiden generationer gravsatts.

Ödenäs kyrkogård har troligtvis funnits på samma plats sedan den första kyrkan byggdes i socknen. Exakt när den första kyrkan byggdes vet man inte men troligtvis någon gång under medeltiden. De idag äldsta gravvårdarna är från 1600-talet. Det utfördes en utvidgning av kyrkogården 1871, området inhägnades med stenmuren vi ser idag. Innanför stenmuren finns det en trädkrans som består av lönn. Vid de båda entréerna reser sig stora hästkastanjer. Här kan man också se den förr så vanliga företeelsen att varje gård hade sin egen grav där över tiden generationer gravsatts.

  Vid bokning av gravvisning kontakta:

 • Daniel Berggren

  Daniel Berggren

  Svenska kyrkan Alingsås

  Kyrkogårdsmästare

  Mer om Daniel Berggren

  Kyrkogårdsmästare på Nolby begravningsplats