Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Alingsås Besöksadress: Brunnshusallén 3, 44134 Alingsås Postadress: BOX 325, 44127 ALINGSÅS Telefon:+46(322)669100 E-post till Svenska kyrkan Alingsås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bibeläventyret

Uppfyll flera av läroplanens kunskapskrav inom religion, historia och svenska. Vi instruktörer kommer till ditt klassrum och går igenom Bibelns berättelser på ett kreativt och pedagogiskt sätt där vi använder oss av trolleri, rapp, rörelser, draman och mycket annat.

Information
Vi instruktörer kan hjälpa dig att uppfylla flera av läroplanens kunskapskrav inom religion, historia och svenska. Vi gör det genom att
på ett roligt och kreativt sätt gå igenom berättelserna i Bibeln, samtidigt som eleverna får en känsla för hur det hänger ihop. Eleverna får bild utav de bibliska ländernas geografi, utmanas i att tänka på vad Tio Guds bud betyder och gör det på ett sådant sätt att de kommer ihåg det mesta.
Och dessutom - de har kul under tiden. 

Vi berättar... 
I berättandets form tar vi oss igenom Bibelns alla böcker. Från skapelsen i  1 Mosebok, genom de flesta av de kända bibliska berättelserna, till profetiorna om en ny Messias. I del två följer vi Jesus i evangelierna, liknelserna och undren, Paulus skeppsbrott mm. 

...på ett engagerande sätt!
Med hjälp av rörelser, drama och nyckelord, trolleri, rim och rap, leker vi in kunskapen så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig fakta och funderingar. Bland annat så rappar vi tio Guds bud och den gyllene regeln. En möjlighet att lära sig och förstå de bud som ligger som grund för en stor del utav vårt lands etiska och moraliska värderingar och lagar.

Hela Bibeln på 2x4,5 timmar
Bibeläventyret är uppdelat i två delar. Gamla och Nya Testamentet. Varje del kan delas upp olika beroende på hur klassen önskar. Helst på tre 90 minuters pass med några dagar mellan. Vår målgrupp är främst årskurs 4 och 5, men vi lyssnar gärna på dina önskemål.
Vandringen genom Gamla Testamentet är en förutsättning för Nya Testamentets Bibeläventyr.

Varje elev får ett häfte
Häftet används under dagen och kan sedan också brukas för repetition och fortsatt undervisning i skolan om Bibeln.

Vi gör det i klassrummet
Bäst fungerar Bibeläventyret i barnens eget klassrum då Bibelns geografi kommer att byggas upp i rummet. Det blir lätt för läraren att återvända till kartan i rummet och använda dem i framtida undervisning.

 Är detta okej med skolinspektionen?
Ja det är det. Skolinspektionens inspektörer har vid flera tillfällen besökt klasser där Bibeläventyret genomförs och inte haft några invändningar mot materialet. Varje instruktör som gör Bibeläventyr har en licens och om de inte sköter sig kan de i värsta fall få licensen indragen och sin rätt att genomföra Bibeläventyr upphävd. Läs mer om Läroplanens formuleringar under rubriken läroplan.


Inte en hel förmögenhet
Kostnaden för ett äventyr (GT eller NT) är 600 kronor för en klass men Svenskakyrkan Alingsås har valt att bidra med halva den kostnade vilket gör att det kostar 300kr/äventyr och klass. 

Inom Svenska Kyrkan i Alingsås finns 3 utbildade instruktörer
Marie Gerdin
Församlingspedagog och lärare för yngre åldrar
Lena-Carin Ängslycke Församlingspedagog och lärare för äldre åldrar
 
Varmt välkommen att kontakta oss med frågor eller bokning av äventyr!

 

Marie Gerdin

Marie Gerdin

Svenska kyrkan Alingsås

Församlingspedagog

Lena-Carin Ängslycke

Lena-Carin Ängslycke

Svenska kyrkan Alingsås

Församlingspedagog