Foto: Svenska kyrkan IKON

Kyrkogårdar och begravningsplatser

Här kan du läsa mer om våra kyrkogårdar och begravningsplatser.

Bälinge kyrkogård

Bälinge kyrkogård ligger inbäddad i lummig grönska till höger om E-20 ca 5 km från Alingsås.

Hemsjö kyrkogård

Runt hela kyrkogården löper en stenmur med fem ingångar, varav fyra har järngrind. Större träd av sorten lönn och bok växer strax innanför muren.

Landskyrkogården

Landskyrkogården är en av två kyrkogårdar i Alingsås stadskärna och är en geometriskt konstruerad begravningsplats i 1800-tals stil.

Nolby begravningsplats

Detta är den arealmässigt största begravningsplatsen med en modern utformning och skogskaraktär där mark och natur följer skogens tecken.

Stadskyrkogården

Stadskyrkogården

Stadskyrkogården invigdes som begravningsplats 1834 och ligger i mitten av stadskärnan.

Ödenäs kyrkogård

Vid de båda entréerna reser sig stora hästkastanjer. Här kan man också se den förr så vanliga företeelsen att varje gård hade sin egen grav där över tiden generationer gravsatts.