Foto: Svenska kyrkan IKON

Begravning

Ett dödsfall är en händelse som förändrar tillvaron. Livet är inte längre detsamma. Det som ena dagen tycktes främmande och långt borta blir plötsligt påtagligt och nära. Vi måste ordna med en begravning. Hur gör vi?

Svenska kyrkan i Alingsås vill på olika sätt vara med i denna process. Vi vill medverka till att utforma en begravningsgudstjänst som är fylld av omtanke, ljus och värme. Mitt i det svåra.

Hur bokar jag en begravningsgudstjänst?

Det vanligaste är att man kontaktar en begravningsbyrå för att få hjälp med de praktiska frågorna. Man kan också få råd och hjälp via församlingsexpeditionen och kyrkogårdsförvaltningen som arbetar sida vid sida. Där finns lång erfarenhet, stor kunskap och alla frågor är tillåtna.

för bokning av dop, bröllop eller begravning

Församlingsexpeditionen 
0322-669 100
alingsas.forsamlingsexpedition@svenskakyrkan.se