Församlingsråd

Alingsås församlingsråd

Sofia Särdquist, ordförande
Birgit Börjesson, vice ordförande
Brita Falk
Kjerstin Hansson
Johan Larsson Utter
Birgitta Ljungman
Carin Östh
Johnny Östh

Ersättare: 
Birgit Albrektsson
Kent Engh
Margareta Gustafsson
Anne-Marléne Hjortskog
Irene Jonsson
Anders Julin
Thomas Pettersson
Anders Thern-Guldbrandsen

Hemsjö församlingsråd

Stina Svenningsson, vice ordförande
Bea Dahl
Allan Emrén
Leif Essefjord
Eva Hultquist
Anna-Karin Johansson
Daniel Jaktlund
Brita Särdqvist

Ersättare:
Ingela Andersson
Maja Dahl
Birgit Hellquist
Lars Larsson
Roger Löfgren
Lennart Nilsson
Ellen Marie Berggren-Samuelsson
Ola Stenberg

Ödenäs församlingsråd

Annelie Eriksson, ordförande
Ulf Nihlmark, vice ordförande
Karin Andersson
Marianne Högberg
Annika Johammar
Bengt Oskarsson
Madeline Sandberg
Anders Åström

Ersättare:
Edvard Eriksson
Mattias Johnsson
Kristina Möller
Marianne Åström