Församlingsråd

Alingsås församlingsråd

Sofia Särdquist, ordförande
Birgit Börjesson, vice ordförande
Brita Falk
Eva Lundberg
Margareta Emgård
Carin Östh
Birgit Albrektsson
Maria Larsson

Ersättare: 
Margareta Gustafsson
Conny Johansson
Maria Fridh
Kristina Lindqvist
Johan Utter Larsson
Johnny Östh
Anders Thern-Guldbrandsen
Camilla Stensson 

Hemsjö församlingsråd

Bea Dahl, ordförande
Stina Svenningsson, vice ordförande
Leif Essefjord
Brita Särdqvist
Lars Larsson
Gunilla Ternow - Andreasson
Maja Dahl
Birgit Hellquist

Ersättare:
Britt Dahlgren
Roger Löfgren
Ingrid Ohlson
Anna-Karin Johansson

Ödenäs församlingsråd

Annelie Eriksson, ordförande
Ulf Nihlmark, vice ordförande
Marianne Högberg
Bengt Oskarsson
Håkan Johnsson
Anders Åström
Lars Sjögren

Ersättare:
Karin Andersson
Bo-Göte Palmqvist
Madeleine Sandberg