Stadskyrkogården
Foto: Peter Ebbesson

Stadskyrkogården

Stadskyrkogården invigdes som begravningsplats 1834 och ligger i mitten av stadskärnan.

Stadskyrkogården invigdes som begravningsplats 1834 och ligger i mitten av stadskärnan. Detta efter att den gamla kyrkogården vid Christinae kyrka var fullbelagd. Under 1700-talet och fram till 1834 så användes platsen av Jonas Alströmer som färgväxtplantage. Här odlades färgväxter till textilindustrin i Alingsås. Kyrkogården är den största begravningsplatsen i kommunen sett till antalet gravsatta.

Området speglar Alingsås historia under 1800- och 1900-talet och har ett stort antal kulturmärkta gravplatser.

Kyrkogården har en lummig parkkaraktär som domineras av rhododendron, cypress, buxbom, idegran och sedum. Bland träden kan nämnas lind, lönn, ask och alm men även valnöt, kastanj och björk.

Alströmerska graven
Foto: Peter Ebbesson
Foto: Alexander Hagerius