Foto: Alex & Martin / IKON

Barn i sorg

Sorg är det tomrum som uppstår inom en när man förlorat någon man tyckt mycket om.

När någon dör vänds hela livet upp och ner och våra livsvillkor blir för evigt förändrade. I Alingsås erbjuder vi stödgrupper för barn och ungdomar som förlorat en familjemedlem.

Dela med andra
Banden till föräldrar och syskon är livsviktiga för barn och när dessa bryts genom dödsfall får det stora konsekvenser för barnet. Sorgestödgrupper är för många barn och ungdomar ett bra sammanhang för att få sätta ord på det ordlösa, för att se det man annars inte orkar se och för att förstå det som inte går att förstå.
I sorgestödgrupper får deltagarna möta andra med liknande erfarenheter och därmed se att de inte är ensamma om att ha det som de har det. Och inte minst får de lära sig att skratt och lek är tillåtet även när man sörjer.
​​
Stödgrupper
Svenska kyrkan Alingsås inbjuder till stödgrupp för barn i skolåldern som förlorat en familjemedlem. Tillsammans funderar vi på vad som blivit annorlunda efter dödsfallet och får på olika sätt ge uttryck för vår sorg och saknad.
Dödsfallet kan ligga nära eller långt tillbaka i tiden.
Sorgegrupperna är små med 4-8 deltagare och träffas vid åtta tillfällen.​
Alla är välkomna oavsett livsåskådning och grupperna är avgiftsfria.

Sorgen syns inte alltid
Att förlora en familjemedlem är en stor påfrestning för ett barn och någonting som ett barn alltid bär med sig även om det inte syns på utsidan. Att få möjlighet att dela sin sorg med andra kan hjälpa barnen både kortsiktigt och långsiktigt.​

​​​KONTAKTPERSONER
Vi som leder stödgrupper för barn i sorg arbetar i Svenska kyrkan Alingsås.
​Har ni funderingar eller vill göra en anmälan så hör gärna av er till oss.
Vi tar emot anmälningar kontinuerligt.