Foto: Nina Jansson

Kristet Perspektiv och Församlingsblad

Kristet Perspektiv är en tidning för hela Svenska kyrkan Alingsås och som innehåller redaktionellt material i form av artiklar samt information från Alingsås, Hemsjö och Ödenäs församlingar. Varje nummer har ett tema som belyses utifrån olika perspektiv.

Kristet Perspektiv har en redaktionsgrupp som möts inför arbetet med varje nytt nummer. Ansvarig utgivare är kyrkoherde Katarina Egfors Härnring. I redaktionsgruppen ingår Bea Dahl, Joakim Gustafsson, Matilda Hagström, Conny Johansson och Lollo Konnebäck. Redaktör är Nina Jansson.

Kristet Perspektiv delas ut som gruppförsändelse av Postnord till alla hushåll i pastoratet och även till hushåll med ”Nej tack” till reklam.

Rätt korsordslösning i nr 1 2022

Kristet Perspektiv (PDF)