Foto: Peter Ebbesson

Kristet Perspektiv och Församlingsblad

Kristet Perspektiv är en pastoratstidning som innehåller redaktionellt material i form av artiklar samt information från Alingsås, Hemsjö och Ödenäs församlingar. Varje nummer har ett tema som belyses utifrån olika perspektiv.

Kristet Perspektiv har en redaktionsgrupp som möts inför arbetet med varje nytt nummer. Ansvarig utgivare är kyrkoherde Katarina Egfors Härnring. I redaktionsgruppen ingår Bea Dahl, Peter Ebbesson, Matilda Hagström, Sebastian Holmgren, Conny Johansson och Lollo Konnebäck. Redaktör är Nina Jansson.

Rätt lösning till förra numrets korsord. Foto: Nina Jansson

Läs tidigare nummer av Kristet Perspektiv på Issuu

Till Issuu

Kristet Perspektiv (PDF)

Har du frågor eller idéer - hör gärna av dig

Nina  Jansson

Nina Jansson

Svenska kyrkan Alingsås

Pedagogisk samordnare

Lollo Konnebäck

Svenska kyrkan Alingsås

Musiker

Peter Ebbesson

Svenska kyrkan Alingsås

Informatör