Foto: Peter Ebbesson

Kristet Perspektiv och Församlingsblad

Kristet Perspektiv är en pastoratstidning som innehåller information från Alingsås, Hemsjö och Ödenäs församlingar. Varje tidning har ett tema som belyses utifrån olika perspektiv. Kristet Perspektiv har en redaktionsgrupp som möts inför arbetet med varje tidning. Ansvarig utgivare är kyrkoherde Katarina Egfors Härnring. I redaktionsgruppen ingår Agneta Jonasson, Bea Dahl, Peter Ebbesson, Conny Johansson, Lollo Konnebäck, Matilda Hagström, Nina Jansson och Sebastian Holmgren.

Läs tidigare nummer av Kristet Perspektiv på Issuu

Till Issuu

Kristet Perspektiv (PDF)

Har du frågor eller idéer - hör gärna av dig

Nina  Jansson

Nina Jansson

Svenska kyrkan Alingsås

Pedagogisk samordnare

Lollo Konnebäck

Svenska kyrkan Alingsås

Musiker

Peter Ebbesson

Svenska kyrkan Alingsås

Informatör