Barn (6-13 år)

Våra olika församlingar och distrikt har aktiviteter för barn i åldrarna 6-13 år varje vecka. Välkommen precis som du är.

En flicka sticker ner ett tänt ljus i sanden i en stor ljusbärare.

Barn i sorg

Svenska kyrkan Alingsås inbjuder till stödgrupp för barn i skolåldern som förlorat en familjemedlem. Tillsammans funderar vi på vad som blivit annorlunda efter dödsfallet och får på olika sätt ge uttryck för vår sorg och saknad. Dödsfallet kan ligga nära eller långt tillbaka i tiden. Sorgegrupperna är små med 4-8 deltagare och träffas vid åtta tillfällen.​ Alla är välkomna oavsett livsåskådning och grupperna är avgiftsfria.

Fjärilen

Har du det jobbigt hemma? Välkommen till Fjärilen- en stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar som har en jobbig hemsituation.

Barnkörer

I våra körer får du möjlighet att utveckla rösten och musikaliteten. Du får medverka i spännande projekt och dela glädjen i musiken med många nya vänner. Vi framträder ofta i våra kyrkor, och deltar med sång vid årets stora högtider. Här hittar du information om körerna och om hur du kan anmäla dig.

En flicka vid fikabordet sträcker upp sina armar.

Lek, pyssel & fritidshäng

Tisdax i Noltorpskyrkan åk 4-6 , Klubb Fisken F-åk 6, Miniorer F-åk 3, Måndax åk 4-6, Tisdags och Efter plugget F-åk 2.

Scouter i Noltorpskyrkan

En grupp för dig som gillar att vara ute och samarbeta med andra! Från förskoleklass och uppåt, indelat i patruller efter ålder.

En ledare visar upp en instruerande tavla för klassen.

Söndagsskola

Söndagsskola i Svenska kyrkan i Alingsås erbjuds i Noltorpskyrkan.