Foto: Peter Ebbesson

Alingsås församling

Jonas Alströmerstatyn på Stora torget med Christinae kyrka strax bakom är en välbekant Alingsåsbild. På många sätt är kyrkan i Alingsås ”en kyrka mitt i byn”. De fyra distrikt som församlingen är indelad i har också lite olika karaktär var och en.