Foto: Svenska kyrkan IKON

Begravningsmusik

Musiken bidrar i hög grad till att skapa en miljö som ger rum för stillhet och eftertanke. För att göra det lättare att välja musik har vi här nedan sammanställt ett antal musikförslag för begravningsgudstjänster.

Lyssna i lugn och ro – gärna tillsammans med andra anhöriga. Sammanställningen är avsedd att ge förslag och vägledning, men annan musik kan också förekomma – så långt det passar sammanhanget och de instrument som finns tillgängliga. Musikönskemålen tas upp i samtal med prästen, som förmedlar dem till kyrkomusikern och begravningsbyrån. 

För att ge sörjande möjlighet att förbereda sig i lugn och ro spelar organisten samlingsmusik före begravningsgudstjänsten. Musik spelas också när de sörjande går fram och tar avsked vid kistan eller urnan. Här väljer kyrkomusikern lämplig musik ur sin repertoar, men kan efter samtal foga in önskemål från de anhöriga. 

Musik inleder och avslutar begravningsgudstjänsten, vanligen på orgel men kan även spelas på piano. Många av dessa kompositioner har en tidlös karaktär och uttrycker en samhörighet mellan generationerna. 

Psalmerna förmedlar trygghet och skapar gemenskap och delaktighet i begravningsgudstjänsten. Psalmvalet sker vid samtalet med prästen. 

Solosång berikar gudstjänsten med sånger utöver de gemensamma psalmerna. Alingsås pastorats solosångare medverkar utan kostnad.