Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Alingsås Besöksadress: Brunnshusallén 3, 44134 Alingsås Postadress: BOX 325, 44127 ALINGSÅS Telefon:+46(322)669100 E-post till Svenska kyrkan Alingsås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravningsmusik

Musiken bidrar i hög grad till att skapa en miljö som ger rum för stillhet och eftertanke. För att underlätta musikvalet erbjuds anhöriga i Alingsås mappen "Inför begravningsgudstjänsten".

Mappen fås via begravningsbyrån eller direkt från församlingsexpeditionen och innehåller förslag på orgelstycken, psalmer, solosånger och instrumentalstycken. Avsnitt ur många av musikförslagen finns dessutom på två CD-skivor, inspelade i Christinae kyrka.

lyssna hemma i lugn och ro och bestäm begravningsmusiken i egen takt

Genom att hemma i lugn och ro lyssna på musiken, läsa psalmtexterna och samråda med varandra kan anhöriga delta mer aktivt i valet av sång och musik. Det rika urvalet ger också möjlighet att välja musik som man kanske inte annars skulle hitta fram till. Sammanställningen är avsedd att ge förslag och vägledning, men självklart kan annan musik också förekomma, så långt det passar sammanhanget och de instrument som finns tillgängliga.

Alingsås församling har deltidsanställda solosångare som medverkar i gudstjänsten utan kostnad om så önskas.

Musiken på en begravningsgudstjänst

För att ge sörjande möjlighet att förbereda sig i lugn och ro spelar organisten samlingsmusik före begravningsgudstjänsten. Musik spelas också när de sörjande går fram och tar avsked vid kistan. Här väljer kyrkomusikern lämplig musik ur sin repertoar, men kan efter samtal foga in önskemål från de anhöriga.

Orgelmusiken inleder och avslutar begravningsgudstjänster. De kompositioner som är representerade på CD-skiva A i begravningsmappen är till största delen orgelstycken som många känner igen, och som genom sin tidlösa karaktär på ett speciellt sätt uttrycker samhörigheten mellan generationerna.

Psalmerna förmedlar trygghet och skapar gemenskap och delaktighet i begravningsgudstjänsten. För att underlätta valet av psalmer finns första versen av ett antal kända och omtyckta psalmer att lyssna till på CD-skiva B. Hela psalmtexten finns i ett separat häfte i mappen. Psalmvalet sker vid samtalet med prästen.

Solosång berikar gudstjänsten med sånger utöver de gemensamma psalmerna. Om så önskas medverkar Alingsås församlings solosångare utan kostnad.

Instrumentalmusik kan fungera som alternativ eller komplement till solosången. Medverkan av instrumentalist(er) görs upp i samråd med begravningsbyrån. Ett urval solosånger och instrumentalstycken finns på CD B.