Stockslyckekören

Blandad kör för vuxna med enkel men varierad repertoar, både när det gäller musikstil och antal stämmor.

Kören består av drygt femton personer, både kvinnor och män som träffas i Stockslyckekyrkan på torsdagar 18.30 för två timmars övning. Vid åttatiden avslutar vi med gemytligt fika i gläntan.

Kören sjunger på några gudstjänster varje termin, men också på t.ex höstens basar och vårfesten. Några från kören brukar också vara med vid gudstjänsterna på äldreboendena Ängabo och Tuvegården. Repertoaren är ganska enkel, men varierad både när det gäller musikstil och antal stämmor.

Det behövs ingen provsjungning för att vara med.

Välkommen!

Stockslyckekören

Blandad kör

Torsdagar 18.30-20.30

Stockslyckekyrkan

Körledare för Stockslyckekören

Björn Eriksson

Björn Eriksson

Svenska kyrkan Alingsås

Musiker