Stockslyckekören

Sånggrupp som träffas i anslutning till "Mötesplats Stockslycke"

Stockslyckekören är numera en del av Vitaliskören och därför hänsvisas till denna när det gäller körsång. För de sångare, tidigare i Stockslyckekören eller andra som önskar sjunga tillsammans i ett mindre sammanhang och på ett lite enklare sätt, fortsätter Stockslyckekören med en enkel övning/sångstund i anslutning till ”Mötersplats Stockslycke” Vi träffas torsdagar jämna veckor mellan kl. 13 och 14. Klockan 14 börjar dagledigsamlingen ”Mötesplats Stockslycke” med fika, program och andakt och det är då möjligt för den som så önskar att stanna kvar på denna samling. Förhoppningen är att denna lilla sånggrupp kan finnas med på en del gudstjänster och vid andakter på Tuvegården och Ängabo.

Det behövs ingen provsjungning för att vara med.

Välkommen!

Stockslyckekören

Sånggrupp

Torsdagar jämna veckor kl. 13-14

Stockslyckekyrkan