Foto: Peter Ebbesson

Landskyrkogården

Landskyrkogården är en av två kyrkogårdar i Alingsås stadskärna och är en geometriskt konstruerad begravningsplats i 1800-tals stil.

Landskyrkogården är en av två kyrkogårdar i Alingsås stadskärna och är en geometriskt konstruerad begravningsplats i 1800-tals stil. Kyrkogården började planeras 1867 och stod färdig 1876. Genom kyrkogården löper en allé av främst lönn, troligen planterad 1876 i samband med anläggandet av kyrkogården. På flera enskilda gravar finns det formklippt en, idegran, cypress och thuja. Runt hela kyrkogården finns det flera lövträd planterade, flertalet storvuxna. Vid den östra delen av kyrkogården finns en större plantering med hundratals rhododendron. Begravningsplatsen är utbyggd i omgångar, senast under sent 1900-tal.