Svenska kyrkan Alingsås

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Alingsås Besöksadress: Brunnshusallén 3, 44134 Alingsås Postadress: BOX 325, 44127 ALINGSÅS Telefon: +46(322)669100 E-post till Svenska kyrkan Alingsås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Gravskötsel och prislista

Vill du hjälp och sköta din grav? Här finner du vad vi kan bistå med och aktuell prislista.


Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel och underhåll av begravningsplatsens allmänna ytor, byggnader och anläggningar. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.

Vill man ha hjälp med skötsel av en gravplats kan man vända sig till förvaltningen och träffa avtal om detta. Skötsel kan utföras i olika nivåer, från grundskötsel till åtagande av plantering, tvätt av gravsten, påläggning av vinterkrans etc. Två typer av avtal finns; långtidsåtagande eller skötsel med avtal årsvis.

Stadskyrkogården
Bild: Peter Ebbesson

Prislista för gravskötsel i Alingsås 

Skötsel av gravplats

Urngrav   550 kr
1-plats    595 kr
2-plats    660 kr
3-plats    710 kr
4-plats    755 kr
5-plats    840 kr
6-plats    880 kr

Endast gräsklippning 270 kr

Inom kvarter med sammanhållna gräsmattor

Kistgrav 550 kr
Urngrav 550 kr

Vårplantering

Alt 1   7 plantor 165 kr
Alt 2 11 plantor 255 kr
Alt 3 15 plantor 345 kr
Alt 4 21 plantor 480 kr

Sommarplantering

Alt 1   7 plantor 235 kr
Alt 2 11 plantor 365 kr
Alt 3 15 plantor 490 kr
Alt 4 21 plantor 685 kr

Val av växter sker av förvaltningen

Granristäckning

Urngrav, 1-2-plats   110 kr
3-plats <                   130 kr

Vinterkrans             185 kr

Långtidskontrakt

Möjlighet finns att teckna avtal för skötsel och plantering för längre tid enligt s.k. avräkningsavtal.

Kontakta expeditionen för ytterligare information, telefon: 0322-669150