Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Alingsås Besöksadress: Brunnshusallén 3, 44134 Alingsås Postadress: BOX 325, 44127 ALINGSÅS Telefon: +46(322)669100 E-post till Svenska kyrkan Alingsås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravskötsel och prislista

Vill du hjälp och sköta din grav? Här finner du vad vi kan bistå med och aktuell prislista.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel och underhåll av begravningsplatsens allmänna ytor, byggnader och anläggningar. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.

Vill man ha hjälp med skötsel av en gravplats kan man vända sig till förvaltningen och träffa avtal om detta. Skötsel kan utföras i olika nivåer, från grundskötsel till åtagande av plantering, tvätt av gravsten, påläggning av vinterkrans etc. Två typer av avtal finns; långtidsåtagande eller skötsel med avtal årsvis.

Stadskyrkogården
Bild: Peter Ebbesson

Prislista för gravskötsel i Alingsås - 2018

Skötsel av gravplats

Urngrav   560 kr
1-plats    605 kr
2-plats    670 kr
3-plats    720 kr
4-plats    765 kr
5-plats    850 kr
6-plats    890 kr

Endast gräsklippning 280 kr

Inom kvarter med sammanhållna gräsmattor

Kistgrav 560 kr
Urngrav 560 kr

Vårplantering

Alt 1   7 plantor 170 kr
Alt 2 11 plantor 260 kr
Alt 3 15 plantor 350 kr
Alt 4 21 plantor 485 kr

Sommarplantering

Alt 1   7 plantor 240 kr
Alt 2 11 plantor 370 kr
Alt 3 15 plantor 495 kr
Alt 4 21 plantor 690 kr

Val av växter sker av förvaltningen

Granristäckning

Urngrav, 1-2-plats  115 kr
3-plats <                   135 kr

Vinterkrans             185 kr

Långtidskontrakt

Möjlighet finns att teckna avtal för skötsel och plantering för längre tid enligt s.k. avräkningsavtal.

Kontakta expeditionen för ytterligare information, telefon: 0322-669 150