Meny

Gravskötsel och prislista

Vill du hjälp och sköta din grav? Här finner du vad vi kan bistå med och aktuell prislista.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel och underhåll av begravningsplatsens allmänna ytor, byggnader och anläggningar. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.

Med värdigt skick innebär i normalfallet att plantera, rensa ogräs, vattna och ta bort vissna blommor, liksom att putsa gräset runt rabatt och gravsten, alternativt om det är en grusgrav att rensa ogräs i grusytan.

Vill man ha hjälp med skötsel av en gravplats kan man vända sig till kyrkogårdsförvaltningen och träffa avtal om detta.

Skötsel kan utföras i olika nivåer, från grundskötsel till åtagande av plantering, tvätt av gravsten, påläggning av vinterkrans, etc.

Två typer av avtal finns:
långtidsåtagande eller skötsel med avtal årsvis.

Stadskyrkogården
Bild: Peter Ebbesson

Prislista för gravskötsel i Alingsås - 2020

Skötsel av gravplats

Urngrav   580 kr
1-plats    625 kr
2-plats    700 kr
3-plats    750 kr
4-plats    795 kr
5-plats    890 kr
6-plats    930 kr

Endast gräsklippning 290 kr

Inom kvarter med sammanhållna gräsmattor

Kistgrav 580 kr
Urngrav 580 kr

Vårplantering

Alt 1   7 plantor 180 kr
Alt 2 11 plantor 280 kr
Alt 3 15 plantor 370 kr
Alt 4 21 plantor 505 kr

Sommarplantering

Alt 1   7 plantor 250 kr
Alt 2 11 plantor 380 kr
Alt 3 15 plantor 505 kr
Alt 4 21 plantor 700 kr

Val av växter sker av förvaltningen

Granristäckning

Urngrav, 1-2-plats  125 kr
3-plats <                   145 kr

Vinterkrans             185 kr

Långtidskontrakt

Möjlighet finns att teckna avtal för skötsel och plantering för längre tid enligt s.k. avräkningsavtal.

Kontakta expeditionen för ytterligare information, telefon: 0322-669 150