Foto: Peter Ebbesson

Gravskötsel och prislista

Vill du ha hjälp och sköta din grav? Här finner du vad vi kan bistå med och aktuell prislista.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel och underhåll av begravningsplatsens allmänna ytor, byggnader och anläggningar. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.

Med värdigt skick innebär i normalfallet att plantera, rensa ogräs, vattna och ta bort vissna blommor, liksom att putsa gräset runt rabatt och gravsten, alternativt om det är en grusgrav att rensa ogräs i grusytan.

Vill man ha hjälp med skötsel av en gravplats kan man vända sig till kyrkogårdsförvaltningen och teckna avtal om detta.

Skötsel kan utföras i olika nivåer, från grundskötsel till åtagande av plantering, tvätt av gravsten, påläggning av vinterkrans, etc.

Två typer av avtal finns:
långtidsåtagande eller skötsel med avtal årsvis.

Stadskyrkogården
Foto: Peter Ebbesson

Prislista för gravskötsel i Alingsås - 2024

Skötsel av gravplats

Urngrav   640 kr
1-plats    700 kr
2-plats    925 kr
3-plats    1065 kr
4-plats    1 260 kr
5-plats    1 305 kr
6-plats    1 415 kr

Endast gräsklippning 320 kr

Inom kvarter med sammanhållna gräsmattor

Kistgrav 640 kr
Urngrav 640 kr

Vårplantering

Alt 1   7 plantor 210 kr
Alt 2 11 plantor 320 kr
Alt 3 15 plantor 430 kr
Alt 4 21 plantor 575 kr

Sommarplantering

Alt 1   7 plantor 285 kr
Alt 2 11 plantor 440 kr
Alt 3 15 plantor 575 kr
Alt 4 21 plantor 805 kr

Granristäckning

Urngrav, 1-2-plats  150 kr
3-plats <                   170 kr

Vinterkrans             210 kr

Val av växter sker av förvaltningen.
OBS! Plantering av växter går ej att beställa utan skötsel.

 

Årsskötselavtal
Vid beställning av årsskötselavtal skickas faktura ut i början av året.
Faktura kommer därefter skickas ut som ett erbjudande nästkommande år, så länge som beställaren önskar skötsel av gravplatsen.

Långtidsavtal
Fasttidsavtal kan tecknas på 3 år samt avräkningsavtal för längre tid.

Övriga arbeten
Vi åtar oss även tvättning av gravstenar, vilket sker i mars och oktober.

Arbeten som ej ingår i beställd skötsel kan utföras mot en timkostnad på 405:-. Minsta debitering är en timme.

 

Kontakta expeditionen för ytterligare information, telefon: 0322-669 150