Foto: Peter Ebbesson

Gravskötsel och prislista

Vill du hjälp och sköta din grav? Här finner du vad vi kan bistå med och aktuell prislista.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel och underhåll av begravningsplatsens allmänna ytor, byggnader och anläggningar. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.

Med värdigt skick innebär i normalfallet att plantera, rensa ogräs, vattna och ta bort vissna blommor, liksom att putsa gräset runt rabatt och gravsten, alternativt om det är en grusgrav att rensa ogräs i grusytan.

Vill man ha hjälp med skötsel av en gravplats kan man vända sig till kyrkogårdsförvaltningen och träffa avtal om detta.

Skötsel kan utföras i olika nivåer, från grundskötsel till åtagande av plantering, tvätt av gravsten, påläggning av vinterkrans, etc.

Två typer av avtal finns:
långtidsåtagande eller skötsel med avtal årsvis.

Stadskyrkogården
Foto: Peter Ebbesson

Prislista för gravskötsel i Alingsås - 2022

Skötsel av gravplats

Urngrav   600 kr
1-plats    650 kr
2-plats    860 kr
3-plats    995 kr
4-plats    1 180 kr
5-plats    1 220 kr
6-plats    1 325 kr

Endast gräsklippning 300 kr

Inom kvarter med sammanhållna gräsmattor

Kistgrav 600 kr
Urngrav 600 kr

Vårplantering

Alt 1   7 plantor 190 kr
Alt 2 11 plantor 290 kr
Alt 3 15 plantor 390 kr
Alt 4 21 plantor 525 kr

Sommarplantering

Alt 1   7 plantor 260 kr
Alt 2 11 plantor 400 kr
Alt 3 15 plantor 525 kr
Alt 4 21 plantor 730 kr

Val av växter sker av förvaltningen

Granristäckning

Urngrav, 1-2-plats  135 kr
3-plats <                   155 kr

Vinterkrans             195 kr

Långtidskontrakt

Möjlighet finns att teckna avtal för skötsel och plantering för längre tid enligt s.k. avräkningsavtal.

Kontakta expeditionen för ytterligare information, telefon: 0322-669 150