Foto: Peter Ebbesson

Gravskötsel och prislista

Vill du hjälp och sköta din grav? Här finner du vad vi kan bistå med och aktuell prislista.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel och underhåll av begravningsplatsens allmänna ytor, byggnader och anläggningar. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.

Med värdigt skick innebär i normalfallet att plantera, rensa ogräs, vattna och ta bort vissna blommor, liksom att putsa gräset runt rabatt och gravsten, alternativt om det är en grusgrav att rensa ogräs i grusytan.

Vill man ha hjälp med skötsel av en gravplats kan man vända sig till kyrkogårdsförvaltningen och träffa avtal om detta.

Skötsel kan utföras i olika nivåer, från grundskötsel till åtagande av plantering, tvätt av gravsten, påläggning av vinterkrans, etc.

Två typer av avtal finns:
långtidsåtagande eller skötsel med avtal årsvis.

Stadskyrkogården
Foto: Peter Ebbesson

Prislista för gravskötsel i Alingsås - 2021

Skötsel av gravplats

Urngrav   590 kr
1-plats    640 kr
2-plats    840 kr
3-plats    975 kr
4-plats    1160 kr
5-plats    1200 kr
6-plats    1300 kr

Endast gräsklippning 295 kr

Inom kvarter med sammanhållna gräsmattor

Kistgrav 590 kr
Urngrav 590 kr

Vårplantering

Alt 1   7 plantor 185 kr
Alt 2 11 plantor 285 kr
Alt 3 15 plantor 380 kr
Alt 4 21 plantor 515 kr

Sommarplantering

Alt 1   7 plantor 255 kr
Alt 2 11 plantor 390 kr
Alt 3 15 plantor 515 kr
Alt 4 21 plantor 715 kr

Val av växter sker av förvaltningen

Granristäckning

Urngrav, 1-2-plats  130 kr
3-plats <                   130 kr

Vinterkrans             190kr

Långtidskontrakt

Möjlighet finns att teckna avtal för skötsel och plantering för längre tid enligt s.k. avräkningsavtal.

Kontakta expeditionen för ytterligare information, telefon: 0322-669 150