Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Alingsås Besöksadress: Brunnshusallén 3, 44134 Alingsås Postadress: BOX 325, 44127 ALINGSÅS Telefon:+46(322)669100 E-post till Svenska kyrkan Alingsås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravskötsel och prislista

Vill du hjälp och sköta din grav? Här finner du vad vi kan bistå med och aktuell prislista.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel och underhåll av begravningsplatsens allmänna ytor, byggnader och anläggningar. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.

Vill man ha hjälp med skötsel av en gravplats kan man vända sig till förvaltningen och träffa avtal om detta. Skötsel kan utföras i olika nivåer, från grundskötsel till åtagande av plantering, tvätt av gravsten, påläggning av vinterkrans etc. Två typer av avtal finns; långtidsåtagande eller skötsel med avtal årsvis.

Stadskyrkogården
Bild: Peter Ebbesson

Prislista för gravskötsel i Alingsås - 2019

Skötsel av gravplats

Urngrav   570 kr
1-plats    615 kr
2-plats    685 kr
3-plats    735 kr
4-plats    780 kr
5-plats    870 kr
6-plats    910 kr

Endast gräsklippning 285 kr

Inom kvarter med sammanhållna gräsmattor

Kistgrav 570 kr
Urngrav 570 kr

Vårplantering

Alt 1   7 plantor 175 kr
Alt 2 11 plantor 270 kr
Alt 3 15 plantor 360 kr
Alt 4 21 plantor 495 kr

Sommarplantering

Alt 1   7 plantor 245 kr
Alt 2 11 plantor 375 kr
Alt 3 15 plantor 500 kr
Alt 4 21 plantor 695 kr

Val av växter sker av förvaltningen

Granristäckning

Urngrav, 1-2-plats  120 kr
3-plats <                   140 kr

Vinterkrans             185 kr

Jord/grus, per 90 liters skottkärra      90 kr

Långtidskontrakt

Möjlighet finns att teckna avtal för skötsel och plantering för längre tid enligt s.k. avräkningsavtal.

Kontakta expeditionen för ytterligare information, telefon: 0322-669 150