Foto: Svenska kyrkan IKON

Begravningsgudstjänst

Begravningsgudstjänsten är en offentlig gudstjänst som har djupa rötter tillbaka i den kristna traditionen. Den har sin starka och framträdande roll som en viktig del av sorgebearbetningen efter en nära anhörigs bortgång. En unik plats med ett avsked som präglas av den nära personliga anknytningen till den bortgångne.

Begravningsgudstjänsten visar på människans eviga värde och tydliggör livets olika dimensioner: den yttre och den inre – det jordiska och det himmelska. I begravningsgudstjänsten stannar vi inte i hur det var den sista tiden utan ser utöver hela livet. Vi bejakar sorgen och saknaden i den närmaste kretsen, samtidigt som vi påminner oss om den dödes betydelse i det vidare sociala sammanhanget. Vid dödens ofrånkomliga faktum får tacksamheten över livet ett stort utrymme.

Begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning gäller dem som i livet tillhört Svenska kyrkan. Detta är den normala ordningen. Kyrkoherden kan, efter särskild prövning, bevilja undantag från denna ordning om det står klart att det varit den dödes önskan att så sker. I övrigt skall den avlidnes önskan respekteras.