Öppen förskola i Siljansnäs församlingshem. Föräldalediga är där med sina barn och leker, pysslar, sjunger och fikar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Treårsmys

Treårsmys är vårt namn på kyrkans barntimmar för treåringar.

Vi träffas en gång/vecka i 1,5 tim. Då leker vi, pysslar och läser sagor samt har en liten samling varje gång. I samlingen sjunger vi och ibland läser vi ur "De yngstas bibel". Varje gång äter vi något tillsammans, ofta en smörgås.

Obs! Anmälan behövs. 

Samtidigt som barnen är i sin grupp sitter någon förälder med i föräldragruppen, som finns i närheten. Här träffas vuxna för trevlig samvaro och fikar tillsammans. Syskon är också väkomna i denna grupp. Föräldragruppen finns under höstterminen och sedan är det frivilligt om man vill stanna kvar under vårterminen.

 

treårsmys

Treårs-mys finns i Noltorpskyrkan fredagar kl 9.30-11.00. Vi tar emot åtta barn i varje grupp och varje grupp har två ledare. Start för dessa grupper är vecka 35 och vi avslutar läsåret vecka 21, VT-21. 

Låter det kul?
Terminsavgiften är 100 kronor och inbetalningskort skickas ut i slutet av höstterminen. Vi kommer starta nya grupper till hösten 2020. 

Vill du veta mer?

Stina Gabrielsson

Stina Gabrielsson

Svenska kyrkan Alingsås

Församlingspedagog