Ett par står framme vid altaret för att gifta sig.
Foto: Johannes Frandsen

Vigsel / Bröllop

När ett par gifter sig i kyrkan markerar de sin avsikt inför Gud, människor och sig själva. Det kan finnas blandade känslor och livserfarenheter bakom, men nu tar de ett gemensamt steg mot framtiden och det behöver firas. Denna dag kan bli en av livets höjdpunkter.

Om man vill gifta sig i Svenska kyrkan i Alingsås anmäler man det till församlingsexpeditionen, som ansvarar för bokning av kyrka och kyrkomusiker. Ofta tar brudparet själva kontakt med den präst man önskar ska förrätta vigseln.

Före vigseln träffas prästen och brudparet för att samtala kring vigselns innebörd och gå igenom vigselgudstjänsten. Musikvalet sker i samråd med kyrkomusiker och präst.

Foto: Svenska kyrkan IKON

Vigselgudstjänsten har en fast struktur, men det finns möjlighet att till viss del anpassa den efter sina önskemål. Ofta kan man påverka både valet av psalmer, böner textläsning. Brudparet kan också fritt formulera löftena i samråd med prästen, förutsatt att de innehåller avsikten att ”älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer oss åt”.

Att vigas i kyrkan är en avgiftsfri rättighet om en eller båda tillhör Svenska kyrkan och man anlitar församlingens medarbetare. Kostnader för extra sång och musik kan dock tillkomma.

Om ingen tillhör Svenska kyrkan har man inte rätt till vigsel i Svenska kyrkans ordning. Kyrkoherden kan, efter prövning, bevilja undantag i vissa fall.

Du är välkommen att ta kontakt med församlingsexpeditionen för mer information. 

För bokning av dop, bröllop eller begravning

Församlingsexpeditionen 
0322-66 91 00
alingsas.forsamlingsexpedition@svenskakyrkan.se

 

Läs mer om vigsel