Vallentuna församling

Välkommen som du är med din tro, ditt tvivel, din sorg och glädje. Vi är en levande kristen församling.

Vårt miljöarbete

"Med omsorg om skapelsen" heter Youtubeklippet som berättar om Vallentuna församlings miljöarbete.