Vallentuna kyrka, stenmuren, träden som är vackert isfrostiga, det är klar blå himmel. På bilden finns ett citat från Psaltaren 36: "Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus."

Vallentuna församling

Välkommen som du är med din tro, ditt tvivel, din sorg och glädje. Vi är en levande kristen församling.

Vårt miljöarbete

"Med omsorg om skapelsen" heter Youtubeklippet som berättar om Vallentuna församlings miljöarbete.