Vallentuna församling

Prata med oss

Kontakt

Vallentuna församling Besöksadress: Mathiasgården, Kyrkvägen 4, 18630 Vallentuna Postadress: Kyrkvägen 4, 18630 Vallentuna Telefon: +46(8)51186200 E-post till Vallentuna församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni för vuxna och äldre

Vi vill skapa mötesplatser bl a genom sorge- och självhjälpsgrupper och ge tid för enskilda samtal.

Syftet är att ge tröst och stöd och sprida glädje. Äldrediakonen besöker även olika boenden för samtal och andakter för boende, personal och anhöriga.

Äldrediakonen är medlem i styrelsen för Vallentuna anhörigförening. Föreningen arbetar med stöd till de anhöriga som vårdar funktionshindrade, sjuka: det gäller både unga och gamla.

Äldrediakonen är också sammankallande i styrgruppen för Vallentuna väntjänst. Väntjänsten består av människor som stöttar handikappade och äldre med hembesök, promenader och hjälper till vid läkarbesök mm. Äldrediakonen har därför täta kontakter med kommunens anhörigkonsulent och kommunens frivilligutvecklare.