En man som sitter samtalar med en man som står.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Diakoni för vuxna och äldre

Diakoni är omsorgen om medmänniskan och är en av kyrkans grundläggande uppgifter. Själva ordet ’diakoni’ kommer från grekiskan och betyder ’tjänst’. Men diakoni är mer än ord. Det är också ett handlingens och närvarons språk. Att ”dela för att hela” skulle kunna beskriva diakonins hjärta.

Jesus säger:
"Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek."

Alla som vill kan ta kontakt med diakonen i kyrkan. Du måste inte vara medlem eller troende. Det räcker med att vara människa.

Diakoni är att vara medvandrare och det är allas uppgift i församlingen. Som medlem i Svenska kyrkan är du med och gör det möjligt för oss att regelbundet besöka äldreboenden, erbjuda kostnadsfria stödsamtal vid sorg och kris, samt hjälpa människor som mår dåligt eller behöver stöd.

Tack för ditt stöd!

Välkommen att ta kontakt när du behöver ha någon att samtala med kring din livssistuation:
- vid sorg och sorgebearbetning
- om tankar kring livsfrågor
- när du behöver stöd och omsorg
- när du vill komma in i en gemenskap

Diakonen har tystnadsplikt och samtalen är kostadsfria.

För mer info
Kontakta Jonas Bodin, diakon.
Tfn: 08-511 862 24