Två små barn leker med en leksaksbarnvagn, det ena barnet sitter i och det andra skjuter på.

Kyrkans öppna förskola

Här träffas barn och vuxna tillsammans för att leka, fika, prata, sjunga och pyssla.

Här finns vi 

I ORKESTA BYGDEGÅRD I LINDHOLMEN, (mitt emot IP)
Måndag och fredag kl 09.00-12.00 
Sångstund kl 10.00.
Ledare är Renée Paulsson.
Enkelt fika finns att köpa.

I MATHIASGÅRDEN, (vid Vallentuna kyrka)
Onsdag kl 13.00-16.00. Sångstund kl 14.00.
Torsdag kl 09.00-12.00, 13.00-16.00. Sångstund kl 10.00 och 14.00.
Ledare är Renée Paulsson.
Enkelt fika finns att köpa.

I Mathiasgården har vi även Babytisdag med sopplunch.

I BÄLLSTABERGLOKALEN (vid Bällstabergs torg)
Måndag och fredag kl 09.00-12.00 
Sångstund kl 10.00.
Ledare är Ann-Helen Gustafsson.
Enkelt fika finns att köpa. 

Hösten 2023:
Fredag 8/9: Fredagsöppet för alla åldrar kl 16-18.30 i Mathiasgården. Ingen anmälan.

Söndag 10/9: Gudstjänst med små och stora kl 11 i Vallentuna kyrka.
Söndag 10/9: Dopkalas med möjlighet till Drop in-dop kl 12-16 i Pärlans trädgård.

Onsdag 20/9: Upplevelsevandring kl 10 i Vallentuna kyrka.

Söndag 1/10: Mässa med små och stora kl 11 i Vallentuna kyrka.

Fredag 13/10: Fredagsöppet för alla åldrar kl 16-18.30 i Mathiasgården. Ingen anmälan.

Fredag 10/11: Fredagsöppet för alla åldrar kl 16-18.30 i Mathiasgården. Ingen anmälan.

Söndag 12/11: Mässa med små och stora kl 11 i Vallentuna kyrka.

Onsdag 15/11: Upplevelsevandring kl 10 i Vallentuna kyrka.

Fredag 8/12: Fredagsöppet för alla åldrar kl 16-18.30 i Mathiasgården. Ingen anmälan.

Onsdag 15/11: Julavslutning för barnverksamheterna i Vallentuna kyrka.

För frågor och/eller mera information:
Renee Paulsson
Tfn: 08-511 862 21

Ann-Helen Gustafsson
Tfn: 08-511 862 15