Två små barn leker med en leksaksbarnvagn, det ena barnet sitter i och det andra skjuter på.

Öppna Kyrkis

Här träffas barn och vuxna tillsammans för att leka, fika, prata, sjunga och pyssla.

Här finns vi 

I ORKESTA BYGDEGÅRD I LINDHOLMEN, (mitt emot IP)
Måndag och fredag kl 09.00-12.00 
Sångstund kl 10.00.
Ledare är Renée Paulsson.
Enkelt fika finns att köpa. 

I MATHIASGÅRDEN, (vid Vallentuna kyrka)
Onsdag kl 13.00-16.00. Sångstund kl 14.00.
Torsdag kl 09.00-16.00. Sångstund kl 10.00 och 14.00.
Ledare är Renée Paulsson.
Enkelt fika finns att köpa.

I Mathiasgården har vi även Babytisdag med sopplunch.

I BÄLLSTABERGLOKALEN (vid Bällstabergs torg)
Måndag och fredag kl 09.00-12.00 
Sångstund kl 10.00.
Ledare är Ann-Helen Gustafsson.
Enkelt fika finns att köpa. 

Våren 2024:
9/2 kl 16-18.30 i Mathiasgården: Fredagsöppet för alla åldrar
11/2 kl 11.00 i Vallentuna kyrka: Mässa med små och stora
21/2 kl 10.00 i Vallentuna kyrka: Upplevelsevandring
8/3 kl 16-18.30 i Mathiasgården: Fredagsöppet för alla åldrar
10/3 kl 11.00 i Vallentuna kyrka: Gudstjänst med små och stora. Fastefest efter gudstjänsten i Mathiasgården.
24/3 kl 14.00 i Frösunda kyrka: Påskspel med små och stora. Efter påskspelet bir det äggjakt i Frösundagården
28/3 - Öppna Kyrkis stänger kl 12.00
3/4 kl 10.00 i Vallentuna kyrka: Upplevelsevandring
12/4 kl 16-18.30 i Mathiasgården: Fredagsöppet för alla åldrar
14/4 kl 11.00 i Vallentuna kyrka: Mässa med små och stora.
8-10/5 - Öppna Kyrkis är stängt
12/5 kl 11.00 i Vallentuna kyrka: Mässa med små och stora
17/5 Pilgrimsvandring i Lindholmen
17/5 kl 16-18.30 i Mathiasgården: Fredagsöppet för alla åldrar
24/5 - Öppna Kyrkis är stängt med anledning av en personaldag.
6-7/6 - Öppna Kyrkis är stängt
11/6 Sista Babytisdag i Mathiasgården
13/6 Sista Öppna Kyrkis i Mathiasgården
14/6 Sista Öppna Kyrkis i Bällstaberg
14/6 kl 16-18.30 i Mathiasgården: Fredagsöppet för alla åldrar
17/6 Sista Öppna Kyrkis i Lindholmen
18/6 kl 10.00 i Vallentuna kyrka med fortsättning i Mathiasgården: Sommarfest och avslutning för församlingens barnverksamhet.

För frågor och/eller mera information:
Renee Paulsson
Tfn: 08-511 862 21

Ann-Helen Gustafsson
Tfn: 08-511 862 15