Två små barn leker med en leksaksbarnvagn, det ena barnet sitter i och det andra skjuter på.

Kyrkans öppna förskola

Nu har vi flyttat in i våra lokaler igen! Här träffas barn och vuxna tillsammans för att leka, fika, prata, sjunga och pyssla.

Här finns vi 

I ORKESTA BYGDEGÅRD I LINDHOLMEN, (mitt emot IP)
Måndag och fredag kl 09.00-12.00 
Sångstund kl 10.00.
Ledare är Renée Paulsson.
Enkelt fika finns att köpa.
OBS! Måndag 21/11 är förskolan stängd med anledning av snövädret och oplogade vägar!

I MATHIASGÅRDEN, (vid Vallentuna kyrka)
Onsdag kl 13.00-16.00. Sångstund kl 14.00.
Torsdag kl 09.00-12.00, 13.00-16.00. Sångstund kl 10.00 och 14.00.
Ledare är Renée Paulsson.
Enkelt fika finns att köpa.


I BÄLLSTABERGLOKALEN (vid Bällstabergs torg)
Måndag och fredag kl 09.00-12.00 
Sångstund kl 10.00.
Ledare är Ann-Helen Gustafsson.
Enkelt fika finns att köpa. 

Detta händer hösten 2022:

Söndag 9/10 kl 11.00 Mässa med små och stora i Vallentuna kyrka.
Torsdag 3/11 Öppna förskolan i Mathiasgården är stängd på eftermiddagen.
Fredag 11/11 Fredagsöppet för alla åldrar kl 16-18.30 i Mathiasgården.
Söndag 13/11 kl 11.00 Mässa med små och stora i Vallentuna kyrka.
Onsdag 16/11 kl 10.00 Upplevelsevandring i Vallentuna kyrka.
Fredag 9/12 Fredagsöppet för alla åldrar kl 16-18.30 i Mathiasgården.
Söndag 11/12 kl 11.00 Mässa/gudstjänst med små och stora i Vallentuna kyrka.
Onsdag 21/12 kl 10.00 Avslutning för Öppna förskolan i Vallentuna kyrka.
 

För frågor och/eller mera information:
Renee Paulsson
Tfn: 08-511 862 21

Ann-Helen Gustafsson
Tfn: 08-511 862 15