Vallentuna församlings kyrkofullmäktige

Vid det kyrkliga val som sker vart fjärde år, nu senast den 19 september 2021, väljer kyrkotillhöriga ledamöter till kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige i Vallentuna församling utser 9 ordinarie ledamöter med ersättare till församlingens styrelse: Kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige utser även ledamöter till  Valnämnden.

Kyrkofullmäktige är den nämnd som beslutar i större ärenden efter behandling i kyrkorådet. Kyrkofullmäktige med sina 25 ledamöter har att följa den budget som lagts för innevarande år samt öppna upp för nya idéer till gagn för vår församlings utveckling.

Förtroendevalda, i samverkan med anställda och frivilligverksamhet, har som mål att arbeta för en ökad kyrkotillhörighet i Vallentuna och nå ut med vårt budskap:
”Att göra Kristus synlig”.

Kyrkofullmäktige i Vallentuna församling 2022-2025

ORDFÖRANDE
Carl Axel Olsson (hk)
carl-axel.olsson@svenskakyrkan.se

1:A VICE ORDFÖRANDE
Sven-Olof Ekström (s)

2:A VICE ORDFÖRANDE
Lars Carlsson (c)

ORDINARIE LEDAMÖTER

Anette Karlsson (s)
Jan-Erik Forsberg (s)
Marita Ljungberg (s)
Sven Ljungberg (s)
Lena Lantz (s)
Elisabeth Rydström (c)
Anne-Marie Krafft Karlsson (c)
Ulrika Larson (c)
AnnCharlotte Krafft (c)
Karl-Erik Forsgren (hk)
Helena Klange (hk)
Arne Karlsson (hk)
Lars Edgardh (hk)
Birgitta Karlsson (hk)
Clas Johansson (hk)
Jimmy Ullgren (hk)
Margareta Svensson Paras (hk)
Christian Grässer (hk)
Johan Skog (hk)
Lage Jansson (hk)
David Lång (sd)
Marie Dycefield-Scott (sd)

ERSÄTTARE

Adam Westerberg (s). Birgitta Hansson (s). Ove Larsson (s).
Jenny Stenberg (c). John Höglund (c). Emil Dahlin (c).
Christina Birger (hk). Tomas Halén (hk). Ulla Johansson (hk).
Maj Birgersson (hk). Annika Lodén (hk). Mona Karlsson (hk).

S: Socialdemokraterna
C: Centerpartiet
Hk: Hembygdens kyrka
SD: Sverigedemokraterna 

Sammanträdesdagar – KF - KR - Utskotten 2024 (PDF-fil)