Två kors, ett i förgrunden och ett i bakgrunden.
Foto: Albin Hillert/Ikon

Aktuella gudstjänster, öppna kyrkor och musik

Fr o m december 2021 gäller nya restriktioner. Se mer info i särskild puff på startsidan.

Vallentuna kyrka är öppen för enskild andakt med möjlighet att tända ljus:
måndag-fredag kl 08.45-16.00, lördag kl 11.00-16.00, söndag kl 10.00-16.00.

I Vallentuna kyrka är det morgonbön måndag-fredag kl 08.45. Uppehåll under sommaren - veckan före midsommar fram till "skolstart". 
På tisdagar kl 11.45 är det lunchandakt (under januari månad 2022 inga lunchandakter) och på onsdagar kl 19.00 firar vi veckomässa (utom under ”jullovet” och ”sommarlovet”).

Gå på gudstjänst - när du vill - runt Vallentuna kyrka

Vi har förberett en promenad (medsols) runt Vallentuna kyrka. På vandringen med 10 stationer följer vi en vanlig gudstjänst med psalmer och texter. Sjung psalmerna själv eller försök att hitta dem på nätet och spela upp dem i telefonen.
Välkommen på en Coronasäkrad gudstjänstvandring.
PS Gudstjänsten finns även som häfte i kyrkan för hemmabruk.

Välkommen att fira gudstjänst i våra kyrkor!

Söndag 23/1 - Bibelns dag
OBS! Den sammanlysta ekumeniska gudstjänsten på Bibelns dag 
är inställd med anledning av Covid-19. Varje församling firar i stället 
egen gudstjänst i respektive kyrka. Det utlysta föredraget kommer 
att genomföras vid ett senare datum.
 
Vallentuna kyrka    
11.00 Mässa. Predikan av Anders Göranzon, generalsekreterare i Svenska 
Bibelsällskapet. Sara Bohm och Susanna Widner, präster. Max 50 deltagare.

Söndag 30/1
Vallentuna kyrka    
11.00 Högmässa. Elias Eriksson och Åsa Enerbäck Barklund, präster. 
Max 50 deltagare.

16.00 Musikgudstjänst ”Tid för Ro”. Sångduon MiKa (Mia Bergroth och 
Karin Emtfors). Åsa Enerbäck Barklund, kyrkoherde. Leif Johansson, klaviatur. Max 50 deltagare.

Frösunda kyrka    
11.00 Mässa. Thomas Loréhn, präst. Max 40 deltagare.

Söndag 6/2
Vallentuna kyrka    
11.00 Högmässa. Susanna Widner och Sara Bohm, präster. Max 50 deltagare.

16.00 Mariamusik. Maria Sanner, alt. Jakob Ruthberg, violin. 
Karin Eriksrud Solén, klaviatur. Elisabeth Nordlander, präst. Max 50 deltagare.

 

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00
Skicka e-post till Vallentuna församling