Två kors, ett i förgrunden och ett i bakgrunden.
Foto: Albin Hillert/Ikon

Aktuella gudstjänster, öppna kyrkor och musik

Vallentuna kyrka är öppen för enskild andakt med möjlighet att tända ljus:
måndag-fredag kl 08.45-16.00, lördag kl 11.00-16.00, söndag kl 10.00-16.00.
Morgonbön: måndag-fredag kl 08.45.
Onsdagar kl 19.00 sänder vi en förinspelad andakt på församlingens Facebook och hemsida.

Gå på gudsjänst - när du vill - runt Vallentuna kyrka
I år när allt är annorlunda kan du ändå gå på gudstjänst på hemmaplan! Vi förberett en promenad (medsols) runt Vallentuna kyrka. På vandringen med 10 stationer följer vi en vanlig gudstjänst med psalmer och texter. Sjung psalmerna själv eller försök att hitta dem på nätet och spela upp dem i telefonen.
Välkommen på en Coronasäkrad gudstjänstvandring.
PS Gudstjänsten finns även som häfte i kyrkan för hemmabruk.

Gudstjänster, öppna kyrkor och musik

17/1 Söndag 
Vallentuna kyrka
11.00 Gudstjänsten livestreamas på församlingens Facebook och hemsida.
Präster: Henrik Mattsson och Lena Thoms. Organist: Leif Johansson.

Vallentuna församling. Tfn vx: 08-511 862 00.