Meny

Aktuella gudstjänster

Biskop Andreas Holmberg har den 2 juni beslutat om att direktivet att inte fira offentlig gudstjänst i kyrkorum vid bestämd tidpunkt upphävs från och med den 22 juni (gäller Stockholms stift). Beslutet är fattat mot bakgrund av den något ljusare bild av läget som tecknas av FHM, även om det är långt ifrån över. Upphävandet av direktivet innebär att församlingarna åter kan planera för att offentliga gudstjänster kan äga rum. Biskopen betonar dock att församlingen inte måste samlas till offentliga gudstjänster i kyrkorummet under sommaren. Det är kyrkoherdens ansvar att fatta detta beslut utifrån hur sommaren är planerad.

För vår församlings del finns beslutet att vi under perioden 28/6-16/8 firar vandringsgudstjänster utomhus. Men biskopens beslut innebär ändå en större frihet för oss att kunna fira gudstjänst i kyrkan, vid t ex regn.

Vandringsgudstjänst söndagarna 28 juni - 16 augusti
I Vallentuna församling har vi ett pilgrimscentrum sedan 2013, Pilgrim Vallentuna. Denna sommar när allt är annorlunda passar vi på att skapa en vandrande gudstjänst. Varje söndag mellan 28 juni och 16 augusti samlas vi klockan 11.00 utanför Vallentuna kyrka. Vi vandrar längs Kyrkviken, vi sjunger och ber tillsammans. Vi stannar på flera olika platser och lyssnar till bibeltexter och sjunger psalmer. Vi går över kyrkogården till minneslunden och utmed Kyrkviken förbi Kvarnen. Denna vandring är max 3 km lång beroende på väder och vind och kraft i benen hos vandrarna. Det finns bänkar att vila på längs vägen.
Dessa vandringar är anpassade för ”hjulburna” (rullator, barnvagn och rullstol).
Medtag kläder efter väder och gärna fika.

Friluftsgudstjänster i sommar
Tre söndagar firar vi friluftsgudstjänst kl 18.00 tillsammans med prästen Magnus Roos. OBS: VID REGN INSTÄLLT! 
26 juli vid Markims kyrka
2 augusti vid Orkesta kyrka
9 augusti vid Frösunda kyrka

Vallentuna kyrka är öppen för enskild andakt, med möjlighet att tända ljus:
måndag-fredag kl 08.45-16.00, lördagar kl 11.00-16.00, söndagar kl 10.00-16.00

Vallentuna församling. Tfn vx: 08-511 862 00.