Vocales

Vocales är en av Vallentuna församlings körer för vuxna.

Kören är vilande tills vidare.

För mer information vänligen kontakta Karin Eriksrud Solén, organist och samordnare för musikverksamheten.
Tfn: 08-511 862 27
E-post: karin.solen@svenskakyrkan.se