Solen lyser fram mellan grenarna i ett stort träd.

Bli medlem

Du är alltid välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka med plats för tro och tvivel, glädje och sorg, gemenskap och stöd. Som medlem blir du en av Svenska kyrkans nära sju miljoner tillhöriga.

Blankett

Här kan du ladda ner och skriva ut blanketten om inträde i Svenska kyrkan: Blankett för inträde (PDF-fil). Skicka den till:
Svenska kyrkan Vallentuna församling
Kyrkvägen 4
186 30 Vallentuna

Vi kommer sedan att höra av oss till dig.
Om du bor i en annan församling än Vallentuna, fyll i anmälan om inträde i Svenska kyrkan som du sedan skickar till församlingen där du bor.

Personligt möte

Du kan också besöka församlingsexpeditionen i Mathiasgården vid kyrkan för att personligen ansöka om att bli medlem i Svenska kyrkan. Be att få tala med en präst.

Medlem genom dopet

Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i din församling om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall.
Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken dopförberedelse som kan bli aktuell i ditt fall.
Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.
Församlingen erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar. Det kan ske på olika sätt beroende på var man bor.

Barnet som medlem 

Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan.
Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.

Folkbokförda utanför Sverige

Om du inte är folkbokförd i Sverige är du välkommen att kontakta oss på församlingsexpeditionen. 
Tfn: 08-511 862 40 
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se