En flicka i flytväst tittar i en kikare.

Ungdom 14 - 25 år

Svenska kyrkan i Vallentuna vill att barn och ungdomar skall känna sig som en viktig del av församlingsgemenskapen. Att få vara den man är och bidra med det man kan, att dela liv med varandra oavsett ålder och livssituation.

Vi vill skapa en församling där barn och ungdomar känner att de är med och kan påverka genom sitt engagemang och sin delaktighet, och vi vill visa på möjligheter att få växa och ta ansvar.

Vi drömmer om att församlingen får vara en plats där barn och ungdomar kan vara i hela sin existens.

”Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu,
att du är älskad för din egen skull för ingen annan är som du”

Vill du veta mer, kontakta
Annica Engqvist, församlingspedagog 
Tfn: 08-511 862 06

Läs om konfirmation.