Det du behöver veta inför en begravning

Vid vissa tillfällen i livet känns det som om tiden stannar.Två av dessa tillfällen är när barn föds och när människor dör.

Med en ofattbar känsla av overklighet blinkar vi mot omvärlden och försöker förstå. Människor omkring oss fortsätter att skratta och leka, bråka och stressa - som om inget har hänt.

Hur är det möjligt?

I Vallentuna församling förrättar vi ca 130 begravningsgudstjänster varje år. Du är därför varmt välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Frågor om själva begravningsgudstjänsten besvaras av pastorsexpeditionen, som även kan koppla dig vidare till en präst om du så önskar. Frågor om gravar och gravskötsel besvaras av kyrkogårdsförvaltningen.

Församlingen har även tagit fram en liten folder för att berätta att du inte är ensam. I foldern, som du  hittar här till höger, står allt du behöver veta inför en begravning i Vallentuna församling.

"Allt har sin tid,
allt som sker under himlen har sin stund.
Födas har sin tid och dö har sin tid,
plantera har sin tid
och rycka upp det som planterats har sin tid."

Predikaren

För mera information: 
Kontakta kyrkogårdsförvaltningen. 
Tfn 08-511 862 31
Tfn 08-511 862 32
vallentuna.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Läs om hur en begravning fungerar i Sverige. Finns på flera språk samt inläst på svenska.

Vem ansvarar för vad? 

Läs mer om begravning