Grafitti på en vägg.

Äldre SKU

Äldre SKU är sammanhanget för dig som känner att du vuxit ur SKU och vill ha en lite äldre grupp att träffas i.

Vi är mellan 18-25 år och försöker hitta på saker utifrån våra egna förutsättningar, det kan vara tema- resor eller större utflykter som ger djupare insikt i den egna tron och i församlingens liv.

För mera information: 
Annica Engqvist, församlingspedagog
Tfn: 08-511 862 06
Maria Hermansson, socionom, ungdomsdiakonin
Tfn: 08-511 862 05