Meny

Äldre SKU

Äldre SKU är sammanhanget för dig som känner att du vuxit ur SKU och vill ha en lite äldre grupp att träffas i.

Vi är mellan 18-25 år och försöker hitta på saker utifrån våra egna förutsättningar, det kan vara tema- resor eller större utflykter som ger djupare insikt i den egna tron och i församlingens liv.

Michael Linder, präst. Tfn: 08-511 862 04.