Sing It

Sing It är en kör för dig som är 9-13 år.

Tycker du om att sjunga och uppträda?

Kom och var med i kören Sing It!

Vi tränar på att sjunga tvåstämmigt, sjunga på engelska och latin (!) läsa noter samt utveckla rösten.

Under hösten 2021 medverkar vi vid två gudstjänster och en Luciakonsert! Vi kommer dessutom att medverka i en konsert i Oscars kyrka i Stockholm.

Vi övar onsdagar kl 16.15-17.15 i Klockargården (mitt emot Vallentuna kyrka). 

Ingen avgift.

Är du intresserad av att vara med?
Kontakta Karin Eriksrud Solén, körledare och organist. 
Tfn: 08-511 862 27
Skicka e-post till Karin Eriksrud Solén 

Gör en intresseanmälan.

Möjlighet finns att få ytterligare musikundervisning i sång och piano, efter att man har varit med en längre tid.