Vackert planterade blommor utomhus, gräs och träd.

Kyrkogårdar i Vallentuna församling

I Vallentuna församling finns fyra kyrkor med tillhörande kyrkogårdar – Vallentuna, Markim, Orkesta och Frösunda.

En kyrkogård/begravningsplats är för många människor en plats för stillhet och eftertanke därför är det viktigt att den är fin och välskött.

Ansvaret för den allmänna skötseln och underhållet av de fyra kyrkogårdarna ligger på kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavarna ansvarar för skötseln av den enskilda gravplatsen. 

Mera information
Du är välkommen att kontakta oss på Kyrkogårdsförvaltningen för mer information. 
Tfn: 08-511 862 31
Tfn: 08-511 862 32
vallentuna.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Kyrkvägen 11 (Ladugården)

Öppettider:
Mån-fre kl 08.00-16.00
lunchstängt kl 12.00-13.00

Aylin Seid, handläggare. 
Tfn: 08-511 862 31
aylin.seid@svenskakyrkan.se

Anders Vestberg, kyrkogårdschef
Tfn: 08-511 862 32
anders.vestberg@svenskakyrkan.se