Nävar från flera personer trycks mot varandra, under nävarna finns ett bord med en flaska, en burk, papper och pennor,

Verksamhet

Vallentuna församling har en rik verksamhet för alla åldrar. Vårt uppdrag är att göra Kristus synlig. Med anledning av pandemin är dock många verksamheter pausade tills vidare. Vänligen kontakta respektive verksamhetsansvarig för aktuell info.

Församlingens grundläggande uppgifter är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, att en kristen gemenskap skapas och fördjupas, att Guds rike breds ut och att skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. Det går att läsa mera om detta på svenskakyrkan.se 

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling (PDF-fil)

Vet du att...