Verksamhet

Vallentuna församling har en rik verksamhet för alla åldrar. Vårt uppdrag är att göra Kristus synlig. Med anledning av pandemin är dock många verksamheter pausade tills vidare. Vänligen kontakta respektive verksamhetsansvarig för aktuell info.