Ett antal färgade glasburkar med brinnande ljus står i en cirkel på ett bord och i mitten en bukett blommor i en vas

Barn- och familjediakoni

Barn- och familjediakonins främsta uppgift är att finnas till hands för dig som förälder, för att ge stöd i olika frågor som gäller föräldraskapets glädje och oro.

Det kan gälla uppfostran, oro för ditt barns situation i förskola/skola, om du har barn med särskilda behov, möjlighet att knyta kontakter med andra, livsfrågor m.m. Vi kan mötas i olika öppna verksamheter eller träffas vid ett enskilt möte. 

Barn- och familjediakonin vill också ge stöd till barn i utsatta livssituationer ex. vid sorg, skilsmässa och arbetar för att hitta bra former för gruppverksamhet. Ni kan redan nu ta kontakt för att prata en stund och få råd och tips när det gäller dessa frågor. Detta gäller både barn och vuxna.

Känn dig välkommen att ta kontakt:
Maria Hermansson, samordnare för diakonin
Tfn: 08-511862 05