Som medlem bidrar du till...

...att Vallentuna församling:

•    har 17 216 medlemmar vilket är 59% av Vallentunaborna.

•    fick 165 nya medlemmar genom dopet och 16 genom inträden.

•    här besöktes gudstjänsterna (inkl kyrkliga handlingar) av 20 000 
      personer. 

•    har under 2022 utfört följande kyrkliga handlingar: 165 döpta,
      149 konfirmerade, 41 par vigda och 136 begravda.

•    har 7 prästtjänster (inkl. kyrkoherde) samt två diakoner, en socionom, en
      volontärsamordnare och en familjerådgivare.

•    har 4 kyrkor, 2 kapell, 4 församlingshus, 4 kyrkogårdar, 4
      minneslundar och 3 askgravplatser.

•    Samlade in kollekter motsvarande 210 000 kr. 

•    kan arbeta aktivt med miljö- och rättvisefrågor, samt även arbeta med internationella project via Act Svenska kyrkan.

•    har 5 körer och en sånggrupp, med ca 75 korister.

•    bedriver heldagsomsorg med 32 barn inskrivna.

•    har 5 grupper med Sång & Rytmik, Öppen förskola i 3 lokaler samt Babytisdag i en lokal.

•    har fritidsverksamhet för 6-13-åringar, miniorgrupp samt lov- och
      lägerverksamhet.

•    har 304 ungdomar inskrivna i Svenska kyrkans unga.

•    har Skolkyrka som når ut till barn från förskolan upp till
      gymnasieåldern.

•    har en gedigen verksamhet för Vuxet växande med bl a föredrag,
      bibelsamtal, bokcirkel, cirkeldans, sinnesrogudstjänster, livsberättargrupp, mini-retreater, sinnesrogudstjänster och After work.

•    erbjuder ledarledda pilgrimsvandringar genom Pilgrim Vallentuna.

•    Här finns ”Leva vidare” -grupper, grupper för Samtal om sorg, och flera andra
      grupper som träffas under handledning.

•    har ca 150 andakter per år på 10 olika boenden i Vallentuna.

•    har 1 syföreningar och 1 Lekmannakår (frivilligförening) med 
      60 medlemmar.

•    kan göra allt detta med en kyrkoavgift på 0,81 skattekrona.

Siffrorna är från 2022.

För mera information: 
Kontakta Vallentuna församling. 
Tfn vx: 08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se