Prata med oss

Kontakt

Vallentuna församling Besöksadress: Mathiasgården, Kyrkvägen 4, 18630 Vallentuna Postadress: Kyrkvägen 4, 18630 Vallentuna Telefon: +46(8)51186200 E-post till Vallentuna församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Som medlem bidrar du till...

...att Vallentuna församling:

•    har 18 584 medlemmar vilket är 66,7 % av Vallentunaborna.

•    fick 163 nya medlemmar genom dopet och 19 genom inträden.

•    har 48 anställda i medeltal

•    här besöktes gudstjänsterna (inkl kyrkliga handlingar) av 23 537
      personer. Det motsvarar i genomsnitt 461 besökare per vecka 2016.

•    har under 2016 utfört följande kyrkliga handlingar: 163 döpta,
      124 konfirmerade, 47 par vigda och 113 begravda.

•    har totalt 40 förtroendevalda (25 ledamöter och 15 ersättare) som
      sitter i Kyrkofullmäktige.

•    har 7 prästtjänster (inkl. kyrkoherde) samt 1 diakonvigd, en
      diakonikonsulent och en familjerådgivare.

•    har 4 kyrkor, 2 kapell, 4 församlingshus, 4 kyrkogårdar, 4
      minneslundar och 3 askgravplatser.

•    Samlade in kollekter motsvarande 199 000 kr till välgörande ändamål
      (inte till församlngens verksamheter)

•    har 6 körer och en sånggrupp, med sammanlagt 137 korister.

•    bedriver heldagsomsorg med 32 barn inskrivna

•    har 9 grupper med Sång & Rytmik, Öppen förskola i 3 lokaler, samt
      Babycafé, Föräldracafé, Tvillingcafé och Panik- & Skrikfik.

•    har fritidsverksamhet för 6-13-åringar, miniorgrupp samt lov- och
      lägerverksamhet.

•    har 250 ungdomar inskrivna i Svenska kyrkans unga.

•    har Skolkyrka som når ut till barn från förskolan upp till
      gymnasieåldern.

•    har en gedigen verksamhet för Vuxet växande med bl a föredrag,
      bibelsamtal, meditation, helig dans, syjunta, frälsarkranskurs, andlig
      vägledning, och Pilgrim Vallentuna.

•    Här finns självhjälpsgrupper, ”Leva vidare” -grupper, och flera andra
      grupper som träffas under handledning.

•    har 154 andakter per år på 10 olika boenden i Vallentuna med
      sammanlagt 863 besökare under 2016.

•    har 2 syföreningar och 1 Lekmannakår (frivilligförening) med ca
      115 medlemmar.

•    kan göra allt detta med en kyrkoavgift på 0,81 skattekrona.

Siffrorna är från 2016.

Vallentuna församling.Tfn vx: 08-511 862 00.