Människor vandrar på en väg.
Foto: Christian Grässer

Avfarten till Torsholma - S:t Olofs källa

Längs vägen strax innan avfarten till Torsholma syns ett betongrör. Det ser inte särskilt märkvärdigt ut, men det är den nyss nämnda S:t Olofs källa.

Fast i folkmun kallas den ”Santorskällan”. Kanske den från början kallades Tors källa, men vid kristnandet blev den som många andra hedniska offerkällor istället helgade åt någon martyr eller ett helgon.