En prästkrage och en klar himmel.

Själavård - möjlighet till samtal

Enskilda samtal.Vid olika händelser och skeenden i livet kan det vara värdefullt att få prata med någon som man inte har en relation till.

Våra präster och diakoner erbjuder själavård/enskilda samtal under tystnadsplikt. Samtliga präster har även absolut tystnadsplikt.
Ingen registrering förekommer, det kostar inget och du behöver inte heller vara troende kristen för att vända dig till en präst/diakon.
Här är varje enskild individ viktig med sin egen livsberättelse.

För mer information kontakta församlingsexpeditionen eller någon av nedanstående:

Susanna Widner, tf kyrkoherde
Tfn: 08-511 862 22

Maria Källström, präst
Tfn: 08-511 862 19

Sara Bohm, präst
Tfn: 08-511 862 42

Jonas Bodin, diakon
Tfn: 08-511 862 24

Elisabeth Rydström, diakon
Tfn: 08-511 862 12

Behöver du komma i kontakt med en präst på kvälls-eller nattetid (21.00 - 06.00) var god ring jourhavande präst på telefon 112.

Församlingen kan även erbjuda familjerådgiving. Familjerådgivaren Mats Enelius kan du nå på telefon: 08-511 862 36, eller genom att mats.enelius@svenskakyrkan.se Välkommen att ta kontakt för samtal, par eller enskilt.