Själavård - möjlighet till samtal

Enskilda samtal.Vid olika händelser och skeenden i livet kan det vara värdefullt att få prata med någon som man inte har en relation till.

Våra präster och diakoner erbjuder själavård/enskilda samtal under tystnadsplikt. Samtliga präster har även absolut tystnadsplikt.
Ingen registrering förekommer, det kostar inget och du behöver inte heller vara troende kristen för att vända dig till en präst/diakon.
Här är varje enskild individ viktig med sin egen livsberättelse.

För mer information kontakta församlingsexpeditionen eller någon av nedanstående:

Åsa Enerbäck Barklund, kyrkoherde. Tfn: 08-511 862 22 
Elias Eriksson, präst. Tfn: 08-511 862 62
Lena Thoms, präst. Tfn: 08-511 862 19
Lisa Berglund, präst. Tfn: 08-511 862 23 
Susanna Widner, präst. Tfn: 08-511 862 38
Elisabeth Nordlander, präst. Tfn: 0762-74 34 20
Henrik Mattsson, pastorsadjunkt. Tfn: 08-511 862 48
Jonas Bodin, diakon. Tfn: 08-511 862 24
Elin Smeds, diakon. Tfn: 08-511 862 01

Behöver du komma i kontakt med en präst på kvälls-eller nattetid (21.00 - 06.00) var god ring jourhavande präst på telefon 112.

Församlingen kan även erbjuda familjerådgiving. Familjerådgivaren Mats Enelius kan du nå på telefon: 08-511 862 36. Välkommen att ta kontakt för samtal, par eller enskilt.

Diakonikonsulent Maywor Åkerman, barn & familj, (även ordinerad pastor i Equmeniakyrkan), tar även emot enskilda samtal.  Maywor Åkerman kan du nå på telefon: 08-511 862 03.

Maria Hermansson, socionom inom barn- & ungdomsdiakonin, tar emot samtal på telefon: 08-511 862 05