Tre personer beskådar Björns sten.
Foto: Christian Grässer

Björns sten - Av nåd

Vägen till Finnsvids storgård uppe vid Granby sträcker sig fortfarande på samma sätt som den gjorde på 1000-talet – från början en ovanligt lång hålväg, bildad av slitaget från tusentals hovar, klövar och fötter under många århundraden.

Troligtvis ledde den till Lunda och Attundalands tingsplats.  Det var inte bara tvist om mark utan också om makt som fick människor att bege sig mot tinget. Ond bråd död följer människan:
”Torsten och Ragnfrid de reste denna sten efter Björn i Granby, Kalvs broder. Honom dräpte Vigmund. Gud hjälpe hans ande och själ bättre än han förtjänar”.

Ragnfrids namn finns på Granbyhällen, Kalvs också. Men vem var Björn? Var han en slagskämpe, eftersom han blev mördad? Torsten och Ragnfrid ber att Guds ska hjälpa honom bättre än han förtjänar.

Expertisen är ganska enig om att budskapet inte ska tolkas så. I stället antyder det att familjen på Granby, 500 år innan Luther spikade sina teser på kyrkdörren i Wittenberg, ville påminna vägfararna om att ingen människa kan med sina gärningar och sina offer påverka sin själs eviga öde. Att själen blir frälst är helt beroende av Guds nåd.