Svenska mynt staplade på ett bord

Ekonomi

Som medlem i Vallentuna församling betalar du från och med 1 januari 2017 81 öre på varje hundralapp i medlemsavgift till församlingen. Utöver detta betalar du 3 öre till Stockholms stift. Den viktigaste inkomstkällan för församlingen är medlemsavgiften som för 2017 preliminärt uppgår till 37,2 mkr.

Övriga intäkter är t ex hyror, deltagaravgifter, serveringsavgifter etc och uppgick i bokslutet 2015 till cirka 3,6 Mkr. Församlingen bedriver också en förskola, Pärlan.

Men vad händer med kollekterna, kanske du undrar? Under 2015 förmedlade församlingen 243 tkr i kollekt där de största beloppen gick till flyktingarbete, att utrota hungern och till barncancerfonden. 

Som medlem i Svenska kyrkan finns du med i ett större sammanhang. Med din avgift bidrar du till att både du och andra kan leva i ett samhälle byggt på kristna värderingar – ett samhälle där alla får plats.

Vill du veta mer om församlingens ekonomi? 
Ring tfn: 08-511 862 44